Vyjádření autora a iniciátora projektu

     V průběhu posledních deseti let jsem se při výkonu svého zaměstnání mnohokrát ocitl v nepříjemné situaci, kterou jsem sám nezavinil, ale byla způsobena činností či nečinností jiného člověka nebo vznikla jako následek určitého rozhodnutí. Mnohé z těchto situací vedly k poškození pracovních i mezilidských vztahů a často končily narušením podmínek spolupráce. Následné reakce jednotlivců obvykle nastartovaly proces, na jehož konci mnohdy stála finanční ztráta. Pracovníci, odpovědní za takto vzniklou ztrátu, jí většinou "spravedlivě" rozložili mezi všechny zaměstnance společnosti. Průvodním jevem hierarchicky řízených společností bývá uplatňování postupů, kdy je osobní odpovědnost za špatná manažerská rozhodnutí přenášena na kolektiv zaměstnanců. Jednotlivec má v tomto prostředí velmi ztížené možnosti, jak se vůči dopadům a následkům vymezit a bránit.
     Nikdy jsem neměl potřebu kariérního růstu, má motivace nebyla poháněna vidinou vysoké finanční odměny nebo dosažením komplikovaného cíle či překonáním sebe sama. Mou motivací byla vždy potřeba konstruktivní a kreativní spolupráce s ostatními, přinášející dlouhodobou stabilitu a radost ze společně nacházených řešení ve prospěch všech zúčastněných. Vnímal jsem každé své povolání jako možnost využít vše, co jsem se dosud naučil.
Nehnal jsem se za pochybnou vidinou skvělé budoucnosti, důležitější pro mě vždy bylo dosáhnout spokojenosti se současností.
     V průběhu let se však množily situace, které jsem na začátku popsal. Mnohým lidem také vadily, ale většina z nich byla přesvědčena, že jsou vůči jejich dopadům dlouhodobě rezistentní a jejich prožití na nich nezanechává žádné stopy. Mnozí z nich, vědomi si svých omezených možností, setrvávali v pasivních pozicích a doufali, že nápravu za ně sjedná někdo jiný. Zatím ještě rezistentní nejsem a raději jednám, než doufám. Když člověk postupně rozplete řetězec událostí až k prvotním příčinám různých problémů, zdaleka to ještě neznamená, že nalezl jejich řešení. Může to však být chvíle, kdy se ukáže skutečný charakter a motivy jednání všech zůčastněných.
     Doufal jsem, že když opustím zkostnatělé prostředí středně velkých firem a přejdu do prostředí servisních služeb, které mohou daleko pružněji reagovat na konkurenci a potřeby zákazníka, bude otázka společné motivace a cíle vyřešena. Předpokládal jsem, že v tvrdě konkurenčním prostředí se servisní firmě vyplatí, soustředit se na rozvoj a vhodné využití potenciálu jednotlivých zaměstnanců, podporu jejich vzájemné spolupráce a udržování dobrých vztahů s klienty. Zpětně mě přepadá pocit zbytečnosti, když si vzpomenu, jak jsem se dlouhodobě a marně snažil přiblížit realitu svým představám. Vypadá to, jakoby někteří lidé dospěli k závěru, že neetické chování je jejich oprávněnou reakcí na celkový stav společnosti. Často svůj postoj obhajují tvrzením, že slušnost a dodržování etických zásad je slabost, kterou ostatní záhy zneužijí. Řídit se tímto pravidlem považuji za nebezpečné svinstvo a proto jsem oslovil ty, kteří považují etické jednání za samozřejmé.
Spojili jsme své síly jako smečka - DOGNET.
Tímto projektem, chceme naši představu o slušné společnosti konfrontovat s realitou. Opíráme se o hodnoty, které jsou pro fungování společnosti podstatné, ale jejich skutečný význam a důležitost se ztrácí v záplavě SEO optimalizace, naleštěných lží, rádoby výhodných nabídek a spotřebního šrotu.
   
© Na stránce použit Joomla template Allrounder, autoři www.lernvid.com - texty, úprava template a scriptů Petr Holas, korektury Lenka Hubáčková © 2012 DOGNET