Během posledních několika let jsme jako zaměstnanci firmy poskytující hlavně servis IT, ale i další IT služby:
 
  -  opravili více než 8000 ks zařízení - převážně notebooky a PC
  -  naší pravidelnou činností byla i záchrana dat z různých médií
  -  realizovali nebo převzali do správy několik firemních sítí
  -  optimalizovali a zjednodušili fungování různých IT řešení
  -  vytvořili množství postupů a procesů, které respektují konkrétní potřeby klientů
  -  vyvinuli postupy pro opravy poškozených komponent, které se běžně neopravují, ale mění zbytečně za nové
 
    Měli jsme příležitost si vyzkoušet, a mnozí klienti nám svou spokojeností potvrdili, že lidé mají zájem o kvalitní servisní IT služby a dokáží si vážit individuálního řešení. Mnohokrát jsme však slyšeli argument, že by nás rádi kontaktovali a nabízené služby využili i při řešení drobnějších problémů, ale že podmínky a ceny, určované servisní firmou a hodinovými sazbami, jsou nad jejich finanční možnosti. Klientům byly účtovány vysoké jednorázové poplatky za preventivní servisní zásahy, za výjezdy, za odvoz zařízení, prodávány předražené komponenty apod. I když si nás cenili jako techniků a vyhovoval jim náš přístup k práci, nebyli kvůli vysokým cenám ochotni dlouhodobě spolupracovat.
    Na základě těchto zkušeností jsme prosazovali takové změny v poskytovaných službách, které by pružněji reagovaly na potřeby klientů a umožňovaly jim průběžné využívání našich služeb. Ukázalo se však, že fixní náklady na celkový provoz zavedené firmy, se širokým spektrem různorodých služeb, jsou příliš vysoké, a že se vedení firmy navrhovaným změnám nechce nebo nedokáže přizpůsobit. Nemělo smysl se nadále pokoušet měnit zaběhlý systém, který neumožňoval rozvíjet, přizpůsobovat a zkvalitňovat servisní služby.
    Začali jsme hledat takový způsob poskytování servisních služeb, který by co nejšírší spektrum klientů motivoval k dlouhodobé a dobrovolné spolupráci bez smluvních závazků a přemrštěných cen. Nastavili jsme projekt DOGNET tak, aby měl každý klient přístup ke kvalitnímu servisu a mohl naše služby ocenit dle svých finančních možností. Klienti tak již nemusí své IT problémy řešit svépomocí. Naopak, rozhodnou-li se s námi spolupracovat, mohou se klidně věnovat pouze své práci. Budou totiž vědět, že se mohou kdykoli a s důvěrou obrátit na nás a my se společně s nimi budeme snažit nalézt pro ně nejlepší a nejvýhodnější řešení.
    Tento projekt vznikl proto, abychom mohli pokračovat v práci, která nás baví a mohli jí dělat pořádně.
    Také doufáme, že díky DOGNETu získáme čas pro práci na specifických IT řešeních např. pro projekty neziskového sektoru.

 

   
© Na stránce použit Joomla template Allrounder, autoři www.lernvid.com - texty, úprava template a scriptů Petr Holas, korektury Lenka Hubáčková © 2012 DOGNET